Zmieniamy się dla Ciebie

Ice Diver – nurkowanie pod lodem

Jedyne w swoim rodzaju nurkowania to właśnie nurkowania pod taflą lodu

Kurs Specjalistyczny PADI Nurkowanie pod Lodem

Opis kursu

Zamiarem Kursu Specjalistycznego Nurkowanie pod Lodem jest zapoznanie z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, technikami, problemami, ryzykiem oraz przyjemnością nurkowania pod lodem. Kurs Specjalistyczny Nurkowanie pod Lodem jest bezpiecznym, prowadzonym pod okiem Instruktora wprowadzeniem w ten rodzaj nurkowania. Celami treningu w ramach Kursu Specjalistycznego Nurkowanie pod Lodem są:

1. Wyjaśnienie zasad planowania, organizowania nurkowania pod lodem oraz przedstawienie procedur, technik, problemów i ryzyka związanego z nurkowaniem pod lodem.
2. Zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem, linami asekuracyjnymi, sygnalizacją, komunikowaniem się, a także z procedurami oraz technikami obsługiwania i asekurowania lin.
3. Umożliwienie wykonywania nurkowań pod lodem w ramach limitów głębokości charakterystycznych dla ich uprawianie oraz w warunkach takich samych lub lepszych od warunków, w których przeprowadzony był kurs.

18632_306658316551_1171243_n

Wymagania kursu

Wymagany certyfikat: Advanced Open Water Diver lub stopień równorzędny. Zwrot „równorzędny” oznacza tutaj certyfikację powyżej stopnia podstawowego z udokumentowanymi minimum 20 nurkowaniami w zakresie nurkowań nocnych, głębokich oraz nawigacyjnych.

Program kursu
Część teoretyczna ( materiały szkoleniowe w cenie kursu )
Przygotowanie sprzętu
Przygotowanie miejsca do nurkowania
trzy nurkowania szkoleniowe

Korzyści
Po kusie nurkowania podlodowego PADI ICE DIVER będziesz mógł planować oraz nurkować pod lodem w parze z partnerem, który również posiada taki stopień wyszkolenia bez bezpośredniej asekuracji Instruktora nurkowania lub Divemastera.Kurs nurkowania podlodowego PADI ICE DIVER jest zaliczany do grupy specjalizacji potrzebnych do stopnia PADI Master Scuba Diver (PADI MSD).

Administracja
1. Cena – 600 zł
2. Wypożyczenie brakującego sprzętu w cenie kursu

Podziel się
Obsługujemy płatności