Zmieniamy się dla Ciebie

Dla firm

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić na szkolenia prowadzone przez Warszawskie Centrum Nurkowe.

Nasze szkolenia stanowią unikalne połączenie doświadczeń zdobytych w rozwijaniu jednego z najambitniejszych i najbardziej wymagających ze sportów ekstremalnych i zastosowań tych doświadczeń do rozwoju interpersonalnego, z naciskiem na użyteczność w osiągnięciach zawodowych. Ich przydatność i skuteczność potwierdzona w praktyce, szybko zaowocowała powstaniem analogicznych programów dla świata biznesu i wreszcie dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pracy zespołowej, radzenia sobie w sytuacjach działania pod silną presją. Programy szkoleń zakładają wykorzystanie zasad i procedur profesjonalnego nurkowania do rozwiązywania kwestii występujących w innych dziedzinach: działalności gospodarczej, społecznej czy edukacyjnej.

Okazuje się, że ekstremalne środowisko podwodnego świata, z którym przychodzi zmierzyć się nurkom w wielu aspektach przypomina świat nowoczesnej działalności profesjonalnej: biznesowej, kulturalnej, politycznej. Występuje tutaj zadziwiająco dużo zbieżności, a zastosowanie know-how profesjonalnego nurkowania do innych obszarów daje wyjątkowe rezultaty i rozwija niezwykle cenne umiejętności. Niezwykle ważnym elementem naszych programów szkoleniowych są elementy praktycznych ćwiczeń nurkowych, które bardzo obrazowo udowadniają, jak dalekie konsekwencje praktyczne mają przedstawiane w trakcie szkoleń procedury oraz czym może zakończyć się w warunkach ekstremalnych niegroźne z pozoru odstępstwo od przyjętych zasad.

Wysoko oceniana przez uczestników jest również część szkolenia poświęcona przykładowemu rozwiązywaniu praktycznych problemów, którymi aktualnie zajmują się w swojej praktyce zawodowej. Pozwala to na bieżąco zastosować treści szkolenia do własnej codziennej rzeczywistości, pozwala zobaczyć od razu korzyści i ograniczenia z tego płynące, a często daje konkretne rozwiązania, pozwalające na postęp w istotnej dla uczestnika sprawie.

Obsługujemy płatności