Zmieniamy się dla Ciebie

EFR – Emergency First Response

Zostań ratownikiem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Emergency First Response

 

Wypadki i choroby zdarzają się codziennie. Niektórzy ludzie potrzebują tylko wyciągniętej w ich kierunku ręki żeby uniknąć trwałych urazów pozostawionych bez pomocy. Stając się ratownikiem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR możesz uczynić ze swoich umiejętności ważne ogniwo pomocy. Istnieje do wyboru szereg kursów Emergency First Response dla Ciebie. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o najlepszej drodze edukacji dla Ciebie, Twojej rodziny, przyjaciół i znajomych z pracy.


Emergency First Response Primary Care (CPR):

Ten popularny kurs uczy uczestników, jak reagować w sytuacjach kryzysowych zagrażających życiu. Kurs koncentruje się na podstawowej opiece zdrowotnej poprzez połączenie rozwoju wiedzy, rozwoju umiejętności i realistycznej praktyce scenariusza, sprawiając że uczestnicy mają zaufanie do swoich możliwości zapewnienia opieki w sytuacjach awaryjnych, kiedy się pojawią.

Emergency First Response Secondary Care (First Aid):

Ten popularny kurs obejmuje zakres urazów lub chorób, które nie są bezpośrednio zagrażające życiu. Uczestnicy koncentrują się na wtórnej oceny i pierwszej pomocy poprzez rozwój wiedzy, a także umiejętności i realistycznej praktyce scenariusza

Emergency First Response Care for Children:

Ten innowacyjny kurs zawierający miedzy innymi techniki resuscytacji CPR i posługiwanie się automatycznym defibrylatorem AED, uczy uczestników, jak zapewnić opiekę w nagłych wypadkach dla rannych lub chorych dzieci (w wieku od jednego roku do ośmiu lat ) i niemowląt poniżej jednego roku życia.

W programie kursu miedzy innymi:

1. Przepisy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy
2. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
3. Łańcuch ratunkowy (czynności doraźne, wezwanie pomocy, pierwsza pomoc)
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (schemat ABC) – zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
5. Rany (rodzaje, postępowanie)
6. Utrata przytomności (zwiastuny, postępowanie)
7. Porażenie prądem elektrycznym (postępowanie na miejscu zdarzenia)
8. Zatrucia (najczęstsze trucizny, postępowanie)
9. Złamania, zwichnięcia, skręcenia (objawy, postępowanie)
10. Inne stany nagłe (np. cukrzyca, zawał serca, astma, itp.)
11. Apteczki pierwszej pomocy – wyposażenie i zastosowanie
12. AED – zasady posłygiwania się automatycznym defibrylatorem ( nowość ! )
13. Pierwsza pomoc dzieci ( nowość ! )

Treść kursu opracowana została przez Emergency Medical Plaing, zgodna jest z bieżącymi poglądami medycznymi i stosownie do nich uaktualniana: Reanimacja krążeniowo-oddechowa oparta jest na wytycznych komitetu d/s nagłych wypadków sercowych amerykańskiej organizacji chorób serca (Emergency Cardiac Care SubcommitteeAmerican Heart Association), a także wytycznych dla reanimacji (Guidelines for Cardiopulmonary).

Informacje dotyczące pierwszej pomocy pochodzą z wytycznych „Pomoc w nagłych wypadkach i transport chorych i rannych” (Emergency Care and Transportation of the Sick and Injured), publikowanych przez amerykańską akademię chirurgów (American Academy of Orthopaedic Surgeons). Ze źródła tego korzysta się przy szkoleniu kadr medycznych.

Standardy kursu:

Główne umiejętności obejmują: ułożenie i zabezpieczenie poszkodowanego, wstępną ocenę, sztuczne oddychanie, akcję reanimacyjną prowadzoną przez jednego ratownika, postępowanie w przypadku zadławienia, tamowanie krwawień, postępowanie w przypadku wstrząsu, kontynuowanie cyklu opieki, ocenę stanu zdrowia, ocenę urazów.
Inne zagadnienia omawiane w trakcie kursu EFR / CPR : problemy z sercem, udar, reakcje alergiczne, astma, zatrucie, nagłe sytuacje związane z cukrzycą, napady padaczkowe, złamania i zwichnięcia, urazy głowy, urazy szyi i pleców, urazy oka, skutki oziębienia, skutki przegrzania, oparzenia, oparzenia prądem.

Dysponujemy odpowiednim zapleczem i sprzetem szkoleniowym takim jak : dwa fantomy, szkoleniowy automatyczny defibrylator, zestaw tlenowy DAN, zestaw ambu, szyny usztywniające, profesjonalna apteczka i wiele innych

Czas trwania kursu: 4 godz.

Cena : 450 zł – od osoby ( w cenie kursu zawarte są materiały szkoleniowe i certyfikat )

 

 

Podziel się
Obsługujemy płatności