Zajęcia te rozwijają podstawowe umiejętności oraz wiedzę nurkową i przygotowują dzieci do dalszej przygody. Dzieci uczą się nurkowania za pomocą książki PADI Seal Team – Misje Podwodne oraz słuchając odpraw Instruktora przed nurkowaniem. Każda Misja Podwodna składa się z omówienia, sesji umiejętności oraz zabawy.Wykonanie Podwodnej Misji polega na ukończeniu nurkowania basenowego oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z Logbooka Misji Podwodnych PADI Seal Team. Uznaniem tej misji jest otrzymanie naklejki. Dziecko zostaje członkiem PADI Seal Team po ukończeniu pierwszych pięciu Podwodnych Misji, które są odpowiednikiem umiejętności basenowych z pierwszego modułu kursu Open Water Diver. Członkostwo w PADI Seal Team potwierdza plastikowy certyfikat i dyplom ścienny, one również stanowią podstawę do dalszej przygody – PADI Master Seal Team. Program PADI Seal Team składa się z 15 misji (zajęć basenowych), podzielonych na 2 części. Pierwszej złożonej z 1 zajęć teoretycznych i 5 misji basenowych – PADI Seal Team i drugiej złożonej z 10 misji basenowych o różnorodnej tematyce – PADI Master Seal Team, Dzieci uczestniczące w kursie muszą mieć skończone  8 lat.

Jedne zajęcia teoretyczne to około 1 do 1,5 godziny. Zalecany czas trwania zajęć basenowych 1,5 do 2 godzin w sesjach 30 – 45 minutowych w wodzie.

Podczas wszystkich zajęć basenowych dzieci używają pełnego sprzętu do nurkowania: maskę, płetwy, fajkę,kamizelkę, butlę, automat z manometrem.pod okiem instruktora jego asystenta.

Cena programu Padi SEAL TEAM 1000 ZŁ. ( w cenę wliczone materiały programu i certyfikat )

 

 10-L-WCNUR