Zmieniamy się dla Ciebie

DIVEMASTER

Zostań Profesjonalistą

Już samo zakwalifikowanie się na kurs Divemastera PADI jest osiągnięciem, a fakt, że znalazłeś się w tym miejscu nie jest dziełem przypadku. Dużo się już nauczyłeś dzięki szkoleniom i praktyce. Zanim ukończysz kurs i zdobędziesz stopień Divemastera PADI, osiągniesz o wiele więcej i podejmiesz pierwsze poważne kroki na drodze awansu w rankingu nurkowych liderów. Stopień ten zdobywa mniej niż jeden na dziesięciu nurków na świecie. Przemyśl to –  jest to wyróżnienie, ale wiąże się z nim odpowiedzialność.

Divemaster jest liderem – kimś, do którego nurkowie zwracają się o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów, proszą o radę, kto uczy ich jak zaplanować lepsze i sprawiające więcej przyjemności nurkowanie.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie licencji Advanced Open Water Diver
 • posiadanie licencji Rescue Diver i EFR
 • 60 zalogowanych nurkowań

Omówienie kursu

Kurs Divemastera PADI składa się z trzech modułów: Teorii, Sprawdzianu umiejętności wodnych i wytrzymałości oraz Umiejętności praktycznych. Najprawdopodobniej moduły te będą realizowane równolegle, w oparciu o harmonogram kursu, który ustalicie wspólnie z instruktorem. Harmonogram zostanie opracowany w zależności od potrzeb twoich i instruktora, możliwości logistycznych oraz wymagań kursu (musisz zaliczyć pewne części kursu, aby móc uczestniczyć w następnych)

Teoria obejmuje dwanaście tematów, które możesz poznać poprzez naukę własną, wykłady i dyskusje. Nauka własna będzie polegać na czytaniu niniejszego podręcznika, wypełnianiu Sprawdzianów Wiedzy i pracy z takimi materiałami jak PADI Divemaster video, Encyklopedia Nurkowania Rekreacyjnego, Ćwiczenia i innymi, które wymienia podręcznik lub zaleca instruktor.

 Twój instruktor będzie również organizował spotkania – w celu przekazania większej ilości informacji, sprawdzenia twoich postępów, prowadzenia dyskusji, a także by dać ci możliwość zadawania pytań na tematy, których się uczysz. Spotkania te będą miały różnorodną formę – od typowych lekcji w sali wykładowej, poprzez spotkania w centrum nurkowym, na pokładzie łodzi lub na brzegu do rozmów w cztery oczy.

 Na zakończenie części teoretycznej kursu przystąpisz do egzaminu na stopień Divemastera PADI, który ma formę pisemnego testu z tematów, które poznawałeś. Musisz uzyskać przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu. Jeżeli zdobędziesz mniej, będziesz mógł pisać poprawkę, po przerwie umożliwiającej ci powtórzenie materiału.

 Moduł drugi, Sprawdzian umiejętności wodnych i wytrzymałości, ma dwa cele: rozwinięcie i ocenę twojej sprawności i kondycji oraz poprawienie jakości wykonania posiadanych już przez ciebie umiejętności nurkowych. Przepłyniesz na basenie kilka dystansów w określonym czasie i udoskonalisz swoje podstawowe umiejętności nurkowe, abyś mógł pełnić rolę demonstratora dla początkujących nurków. Odświeżysz również i udoskonalisz swoje umiejętności ratownicze.

Moduł umiejętności praktycznych umożliwi ci nauczenie się i przećwiczenie umiejętności divemasterowskich poprzez zastosowanie w praktyce tego, czego uczysz się na zajęciach z teorii i umiejętności wodnych. Zaczniesz od zaliczenia czterech wymaganych ćwiczeń: wykonania mapki podwodnej, ćwiczenia z rozwiązywania problemów pod wodą, wprowadzenia do programów prowadzonych przez divemastera oraz zarządzania podczas wypadku nurkowego przedstawianego według określonego scenariusza.

Następnie będziesz mógł, pod nadzorem instruktora, doskonalić i ćwiczyć umiejętności divemastera z uczestnikami rzeczywistego kursu nurkowania i innymi nurkami podczas tzw. Praktyki Divemasterowskiej (Interny) lub będziesz mógł doskonalić i ćwiczyć te umiejętności z nurkami pełniącymi rolę kursantów podczas praktycznej sesji szkoleniowej, obejmującej cztery ćwiczenia. Aby uzyskać stopień, będziesz musiał zaliczyć albo całą praktykę divemasterowską, albo wszystkie ćwiczenia. Twój instruktor może również, jeśli to możliwe, polecić ci, abyś wziął udział w obu tych rodzajach zajęć.

W skład kursu wchodzi

 • około 80 godzin zajęć
 • 12 wykładów teoretycznych
 • ćwiczenia praktyczne na basenie i wodach otwartych
 • kurs kończy się egzaminem testowym
 • ukończenie kursu powoduje stanie się pełnoprawnym członkiem PADI, licencja musi być odnawiana corocznie

Po spełnieniu tych wszystkich wymagań certyfikacyjnych, otrzymasz certyfikat Divemastera PADI i staniesz się członkiem PADI – największej i najbardziej poważanej na świecie organizacji zrzeszającej ludzi profesjonalnie zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym. W Rozdziale Pierwszym dowiesz się więcej na temat korzyści, przywilejów, prestiżu oraz odpowiedzialności i obowiązków wynikających z członkostwa w PADI i posiadania stopnia Divemastera PADI.

Uprawnia do

 • pracy w charakterze przewodnika nurkowego w centrach nurkowych na całym świecie
 • asystowania instruktorowi podczas kursów
 • prowadzenia zajęć Scuba Skills Update
 • prowadzenia wykładów i zajęć na basenie pod bezpośrednim nadzorem instruktora
 • prowadzenia na basenie zajęć Introductory Dive/ Try Scuba (nurkowanie próbne)

 

CENA KURSU: 3800 zł

Kursant powinien mieć cały własny sprzęt.

W cenę kursu nie jest wliczone:

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia na wyjazdach
Podziel się
Obsługujemy płatności