Zmieniamy się dla Ciebie

Turystyka

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej EFR

EMERGENCY FIRST RESPONSE / CPR

Termin 2 listopada 2016 od godziny 12.00

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami pierwszej pomocy medycznej, pragniemy zaproponować Państwu kurs „Emergency First Response / CPR ” wywodzący się z zawodowego ratownictwa. Kurs pierwszej pomocy jest wymagany przy kontynuacji edukacji. Otwiera on drogę do kolejnych profesjonalnych kursów jakimi jest Rescue Diver czy Dive Master.
Podstawowym założeniem programu EFR / CPR jest, aby szkolący się mogli wykorzystać zdobyte umiejętności i informacje w razie każdego nagłego wypadku, np:

Na ulicy – wypadek samochodowy.

W pracy – zawał serca, porażenie prądem.

W domu – poparzenie, zakrztuszenie, krwotoki.

W programie kursu miedzy innymi :

1. Przepisy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy
2. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
3. Łańcuch ratunkowy (czynności doraźne, wezwanie pomocy, pierwsza pomoc)
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (schemat ABC) – zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
5. Rany (rodzaje, postępowanie)
6. Utrata przytomności (zwiastuny, postępowanie)
7. Porażenie prądem elektrycznym (postępowanie na miejscu zdarzenia)
8. Zatrucia (najczęstsze trucizny, postępowanie)
9. Złamania, zwichnięcia, skręcenia (objawy, postępowanie)
10. Inne stany nagłe (np. cukrzyca, zawał serca, astma, itp.)
11. Apteczki pierwszej pomocy – wyposażenie i zastosowanie
12. AED – zasady posługiwania się automatycznym defibrylatorem ( nowość ! )
13. Pierwsza pomoc dzieci ( nowość ! )

Treść kursu opracowana została przez Emergency Medical Plaing, zgodna jest z bieżącymi poglądami medycznymi i stosownie do nich uaktualniana:
reanimacja krążeniowo-oddechowa oparta jest na wytycznych komitetu d/s nagłych wypadków sercowych amerykańskiej organizacji chorób serca (Emergency Cardiac Care SubcommitteeAmerican Heart Association), a także wytycznych dla reanimacji (Guidelines for Cardiopulmonary).

Informacje dotyczące pierwszej pomocy pochodzą z wytycznych „Pomoc w nagłych wypadkach i transport chorych i rannych” (Emergency Care and Transportation of the Sick and Injured), publikowanych przez amerykańską akademię chirurgów (American Academy of Orthopaedic Surgeons). Ze źródła tego korzysta się przy szkoleniu kadr medycznych.

Standardy kursu:

Główne umiejętności obejmują: ułożenie i zabezpieczenie poszkodowanego, wstępną ocenę, sztuczne oddychanie, akcję reanimacyjną prowadzoną przez jednego ratownika, postępowanie w przypadku zadławienia, tamowanie krwawień, postępowanie w przypadku wstrząsu, kontynuowanie cyklu opieki, ocenę stanu zdrowia, ocenę urazów.
Inne zagadnienia omawiane w trakcie kursu EFR / CPR : problemy z sercem, udar, reakcje alergiczne, astma, zatrucie, nagłe sytuacje związane z cukrzycą, napady padaczkowe, złamania i zwichnięcia, urazy głowy, urazy szyi i pleców, urazy oka, skutki oziębienia, skutki przegrzania, oparzenia, oparzenia prądem.

Czas trwania kursu: 4 godz.

Cena : 400 zł – od osoby ( w cenie kursu zawarte są materiały szkoleniowe i certyfikat )

Zapisy marcin@wcnur.pl

Podziel się

Obsługujemy płatności