Zmieniamy się dla Ciebie

Wydarzenia

Kurs pierwszej pomocy tlenowej DAN Provider

Dlaczego wybrać kursy pierwszej pomocy DAN?

Różnicę pomiędzy sytuacją awaryjną, a tragedią stanowi możliwość szybkiego i efektywnego działania w celu zapobiegania dalszym urazom.

Programy Szkoleniowe DAN Europa nauczą Cię co robić w sytuacji awaryjnej.

Przekazywania wiedza skupia się na najszybszym możliwym rozpoczęciu koniecznych działań w postaci efektywnej pierwszej pomocy.

Zapobiega pogarszaniu się stanu poszkodowanego i dalszym urazom.

Programy pierwszej pomocy DAN zgodne są z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz zatwierdzone zostały przez wielu międzynarodowej klasy specjalistów z uznanych ośrodków medycznych i organizacji nurkowych m.in. przez: European College of Baromedicine (ECB), Krajowy Ośrodek Hiperbaryczny, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Włoską Radę Resuscytacji (IRC Comunita), Straż Przybrzeżną USA (USCG), National Oceanic and Atmospheric Administration, Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych (US Navy), Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych, International Association of Diving Contractors oraz wiele rządowych organizacji w: Australii (Nationally Recognised in Australia), Belgii (Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg), Republice Czeskiej (Ministerstvo Zdravotnictvo), Włoszech (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco), Hiszpanii (Generalitat de Catalunya), na Malediwach (Ministery of Sport – Health), w USA i Wielkiej Brytanii (The Learning and Skills Council).

Kursy DAN używane są w szkoleniu Straży Pożarnych, oddziałów Czerwonego Krzyża, służb ratowniczych oraz studentów wielu uniwersytetów (Bruksela, Barcelona, USA). Uczestnicząc w kursach pierwszej pomocy DAN możesz uczynić różnice pomiędzy sytuacja awaryjną a tragedią…

o2_

OXYGEN FIRST AID – DAN Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych

DAN Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych

DAN Oxygen First Aid in Diving Injuries Kurs ten jest wstępnym poziomem szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu w wypadkach nurkowych.

Skierowany jest do osób nurkujących oraz takich, które z racji zawodu mogą spotkać się z poszkodowanymi nurkami (załoga łodzi, grupy ratownictwa wodnego, personel bazy nurkowej).

Na poziomie profesjonalnym (divemaster, instruktor) kurs taki jest absolutnie niezbędny.

Celem kursu jest nauczenie metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem (choroba dekompresyjna, tętniczy zator gazowy, podtopienie).

Szczególny nacisk położony jest na efektywne sposoby podawania tlenu z użyciem różnych metod ( przy oddychającym i nie oddychającym poszkodowanym ).
Wymagania wstępne kursu: ważny certyfikat z dziedziny pierwszej pomocy (np. EFR) jest wysoce zalecany.
Kurs podzielony jest na część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne. Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.

Tematy omówione w ramach wykładu to:

 • Co to jest DAN ?
 • Anatomia i fizjologia
 • Rozpoznawanie chorób nurkowych
 • Tlen i korzyści z jego zastosowania
 • Opis wyposażenia tlenowego
 • Używanie wyposażenia tlenowego
 • Zalecenia dla ratowników
 • Część praktyczna realizowana jest przy użyciu zestawu tlenowego.

Ćwiczenia wykonywane w ramach tej części to:

 • Wstępna ocena poszkodowanego
 • Używanie zaworu na żądanie
 • Używanie innych masek
 • Podawanie tlenu różnymi sposobami
 • Montaż i demontaż zestawu tlenowego
 • Pozycja bezpieczna dal poszkodowanego i przygotowanie do transportu

Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności.

Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN Oxygen Provider.

Certyfikat ważny jest 24 miesiące.

Czas trwania kursu: 4,5 godziny.

Uczestnik kursu otrzymuje:

 • Podręcznik Oxygen Provider w wersji polskiej i angielskiej
 • Certyfikat DAN
 • Dyplom
 • Saszetka na dokumenty z logo DAN
 • Zestaw nalepek z postępowaniem podczas wypadku
 • Zestaw materiałów promocyjnych DAN

Koszt kursu wraz z materiałami szkoleniowymi i certyfikacją: 500 zł 

 

Podziel się

Obsługujemy płatności